Hotline:0933.400.988
xaydungthuanphuoc

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

ĐƠN GIÁ THIT K

CHUYÊN THIT K  “BIT TH ĐP”

I. Đơn Giá Thiết Kế:

1. Nhà Ph Cao Cp (Mt tin nhà

290.000 đ/m2  (Min phí thiết kế Ni Tht khi kí hp đng thi công xây dng)

2. Bit Th Hin Đi (Mt tin nhà >6m)

360.000 đ/m2  (Min phí thiết kế Ni Tht khi kí hp đng thi công xây dng)

3. Bit Th C Đin và Tân C Đin

420.000 đ/m2  (Min phí thiết kế Ni Tht khi kí hp đng thi công xây dng)

* Gim 50% thiết kế phí khi khách hàng kí hp đng thi công xây dng trn gói (Chìa khoá trao tay)

* Bo hành Phn Thô 10 năm khi khách hàng kí hp đng thi công xây dng ti KGM.

II. H Sơ Thiết Kế Gm:

1. Thiết kế sơ b:

Khách hàng tm ng 20% giá tr hp đng d kiến đ chúng tôi làm phương án thiết kế. H sơ gm:

– Tng th công trình + phân tích.

– Mt bng các tng + thuyết minh.

– Cơ cu t chc không gian và các bn v khác (nếu cn) đ làm rõ ý đ thiết kế.

nh minh ha trên máy tính đ hiu rõ hơn v ý đ thiết kế.

H sơ sơ b có th có 1 hoc 2 phương án tuỳ vào tính cht công trình.

2. H sơ phát trin ý tưởng:

Sau khi thng nht phương án sơ b, hai bên ký nhn vào phương án sơ b. Chúng tôi s trin khai h sơ phát trin ý tưởng cho khách hàng, h sơ bao gm:

– Mt bng, mt ct, mt đng công trình.

– Phi cnh công trình mô phòng bng mô hình 3D không gian trong máy tính đ khách hàng xem chi tiết phòng, tường, ý tưởng thiết kế.

– Mô t vt liu dùng cho thi công (sơ b).

Khi giao h sơ phát trin ý tưởng. khách hàng thanh toán cho chúng tôi 50% giá tr hp đng tiếp theo. Hai bên s có mt thi gian  làm vic đ thng nht các chi tiết thiết kế d kiến trước khi trin khai h sơ thiêt kế k thut thi công.

3. H sơ kiến trúc:

H sơ bao gm:

– Mt bng, mt ct, mt đng công trình.

– Phi cnh công trình.

– Mô t vt liu dùng cho thi công.

– Chi tiết kiến trúc.

– Chi tiết ca, chi tiết v sinh, chi tiết lan can, thang…

– Mt bng b trí ni tht, lát sàn, trn.

Hai bên s có mt thi gian làm vic đ thng nht các chi tiết thiết kế trước khi trin khai h sơ thiêt kế k thut thi công đy đ.

III. Thiết kế k thut thi công:

Sau khi thng nht h sơ phát trin ý tưởng. Chúng tôi trin khai h sơ thiết kế k thut thi công cho khách hàng. H sơ bao gm:

– H sơ kiến trúc (Các mt bng, các mt đng, các mt ct và phi cnh công trình).

– H sơ chi tiết (Chi tiết v sinh, chi tiết thang, chi tiết lan can tay vn, chi tiết g phào….).

– H sơ Ni tht (Mt bng lát sàn, mt bng trn nhng phòng đc bit, mt bng kê đ ni tht).

– H sơ tính toán kết cu, bóc tách khi lượng thép cn theo tng giai đon.

– H sơ thiết kế đin.

– H sơ thiết kế nước.

– Các bn v thiết kế chng sét, báo cháy, báo khói, camera, đin thoi, internet… (theo nhu cu khách hàng).

– H sơ đy đ đ khách hàng dùng đ thi công.

– Riêng vi h sơ thiết kế ci to có thêm bn v hin trng, bn v đp phá.

– Vi h sơ thiết kế chi tiết ni tht có thêm phi cnh tng phòng, th hin rõ cơ cu không gian tng phòng, các bn v thiết kế chi tiết vt dng trang trí trong tng phòng.

Khi giao h sơ thiết kế kiến trúc đm bo cht lượng h sơ. Khách hàng thanh toán 30%giá tr hp đng còn li khi bàn giao h sơ thiết kế đy đ.

H sơ được in thành 3 b A3 gm 1 b gc có du và ch ký ca các thành viên tham gia thiết kế và hai b photocopy ca b gc. Bên thiết kế hoàn toàn chu trách nhim v h sơ thiết kế trước pháp lut. Khách hàng bo qun h sơ gc, mi chnh sa phi được bên thiết kế đng ý vào h sơ gc.

– Giá trên chưa bao gm thuế VAT 10% (nếu khách hàng yêu cu).

– Giá trên chưa bao gm phí mua bn qun thiết kế đ dùng cho các công trình khác.

– Khi công trình cách tr s chính công ty quá 25km. Hai bên s tha thun v chi phí công tác ca Kiến trúc sư.

– Tiến đ hp đng đuc tính bng tng s ngày trin khai các giai đon. Không tính thi gian hai bên trao đi, thng nht phương án.

– Khi có thay đi, phát sinh thiết kế, h sơ cũ được thu li trước khi xut h sơ mi. Phn thay đi, phát sinh được tính chi phí phát sinh tương ng vi khi lượng thay đi, phát sinh.

– Ch đu tư hoàn toàn chu trách nhim trước nhng sai phm do t ý thay đi thiết kế mà không có s đng ý ca bên thiết kế.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thiết kế và xây dựng:
168/31 Bình Trị Đông, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM
Hotline: 0933400988 — 0919422685
Email: xaydungthuanphuoc@gmail.com
Facebook:……………………………………………..

Tôi là Lê Tất Thiếu - là người đam mê thiết kế xây dựng, xây nhà trọn gói, xây nhà phần thô, sửa chữa nhà,... với 15 năm kinh nghiệm tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công nhà phố.

Theo dõi Lê Tất Thiếu trên mạng xã hội

https://xaydungthuanphuoc.com

Bài viết liên quan