Hotline:0933.400.988
xaydungthuanphuoc

ĐƠN XIN XÂY DỰNG NHÀ TẠM XÂY NHÀ TIỀN CHẾ – TẢI MẪU MIỄN PHÍ

1. ĐƠN XIN XÂY DỰNG NHÀ TẠM XÂY NHÀ TIỀN CHẾ

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm mới nhất theo thông tư số 15/2016/TT-BXD:

PHỤ LỤC SỐ 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

Kính gửi: …………………………………………………………

1. Tên chủ đầu tư: …………………………………………………………………………………………….

– Người đại diện: …………………………………………Chức vụ: ……………………………………….

– Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………………..

– Số nhà: ……………………………………………………………… Đường ………………………………

– Phường (xã): ………………………………………………………………………………………………….

– Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………………………

– Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

2. Địa điểm xây dựng:

– Lô đất số: ………………………………………. Diện tích ………………………..m2 …………………

– Tại: …………………………………………………đường ………………………………………………….

– Phường (xã) …………………………………….Quận (huyện) ………………………………………….

– Tỉnh, thành phố ……………………………………………………………………………………………….

– Nguồn gốc đất: ………………………………………………………………………………………………..

3. Nội dung xin phép xây dựng tạm:

– Loại công trình: ………………………………….Cấp công trình: ……………………………………….

– Diện tích xây dựng tầng 1: ………………..m2; tổng diện tích sàn: ………………………..m2.

– Chiều cao công trình: ……………………………..m; số tầng: ………………………………………..

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: …………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ……………………………………………………..

– Địa chỉ: ……………………………………………… Điện thoại: ………………………………………..

– Giấy phép hành nghề (nếu có): ………………Cấp ngày: ……………………………………………

6. Phương án phá dỡ (nếu có): …………………………………………………………………………..

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………..tháng.

8. Tôi xin cam kết làm theo đúng giấy phép được cấp và tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp. Nếu không thực hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

………….,ngày…..tháng……năm…..

       Người làm đơn
(Ký tên, đóng dấu nếu có)

 2. QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐƠN XIN XÂY DỰNG NHÀ TẠM XÂY NHÀ TIỀN CHẾ

Bước 1: Nội hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà tạm, nhà tiền chế tại cơ quan thẩm quyền
Hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà tạm, nhà tiền chế có thể nộp tại ủy ban nhân dân quận theo giờ hành chính. Cụ thể: là từ 8 giờ đến 11h 30 sáng và từ 1 giờ đến 5 giờ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7. Thời gian này có thể thay đổi, tùy thuộc vào mỗi vùng.

Bước 2: Uỷ ban nhân dân tiếp nhận và đánh giá sơ bộ hồ sơ
Sau khi tiếp nhận và xem xét hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà tạm – nhà tiền chế sẽ có 2 trường hợp sau:
Trường hợp 1: Hồ sơ đáp ứng về mẫu văn bản, số lượng hồ sơ đầy đủ: Ủy ban nhân dân quận sẽ cấp biên nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ ngày trả kết quả.
Trường hợp 2: Hồ sơ xin giấy phép còn thiếu, sai mẫu, sẽ được chuyên viên tại Ủy ban nhân dân quận hướng dẫn bổ sung, sửa đổi theo quy định;
Bước 3: Thời gian giải quyết
Trong thời gian làm việc 07 ngày. Hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà tạm, nhà tiền chếphải được trình cơ quan chuyên môn thẩm định và kiểm tra thực địa. Trong quá trình thẩm định và kiểm tra, nếu xét thấy hồ sơ không hợp lệ, còn thiếu thì cơ quan chuyên môn sẽ trả lời bằng văn bản yêu cầu bổ sung;
Việc thông báo cho Chủ đầu tư, chủ nhà về các giấy tờ cần bổ sung, thay đổi được thực hiện tối đa 05 ngày. Sau khi có kết quả thực địa, để Chủ đầu tư, chủ nhà hoàn tất hồ sơ bổ sung;
Trong trường hợp sau khi bổ sung, nếu hồ sơ bổ sung vẫn còn thiếu hoặc không hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày Phòng quản lý đô thị sẽ ra thông báo về việc không cấp giấy phép xây dựng và nêu rõ lý do.
Bước 4: Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả
Căn cứ vào thời gian được nêu tại phiếu hẹn. Chủ đầu tư, chủ nhà đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận để đóng các khoảng phí, lệ phí và nhận Giấy phép xây dựng nhà tạm – nhà tiền chế.

3. LIÊN HỆ ĐƠN XIN XÂY DỰNG NHÀ TẠM XÂY NHÀ TIỀN CHẾ

Công ty thiết kế xây dựng Thuận Phước

Hotline: 0941.400.788 – 0933.400.988

Địa chỉ: 168/31 Bình trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, HCM

Website: https://xaydungthuanphuoc.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/xaydungthuanphuoc/

Tôi là Lê Tất Thiếu - là người đam mê thiết kế xây dựng, xây nhà trọn gói, xây nhà phần thô, sửa chữa nhà,... với 15 năm kinh nghiệm tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công nhà phố.

Theo dõi Lê Tất Thiếu trên mạng xã hội

https://xaydungthuanphuoc.com

Bài viết liên quan

Mục lục