Hotline:0933.400.988
xaydungthuanphuoc

Giám Đốc Quản Lý Xây Dựng

Giám Đốc Quản Lý Xây Dựng

Gồm 6 chức năng – nhiệm vụ chính 
1, Định hướng chiến lược phát triển
Đây là một trong những chức năng quan trọng của ban giám đốc. Họ thực hiện định hướng và xây dựng các chiến lược liên quan đến phát triển của tổ chức, doanh nghiệp.bao gồm :sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu phát triển hoặccác yếu tố khác.
2, Lãnh đạo bộ phận quản lý cấp cao
Chức năng này sẽ bao gồm những nhiệm vụ nhỏ hơn
3, Thực hiện công tác tuyển dụng các vị trí quản lý cấp cao hoặc giám đốc đóng vai trò then chốt của doanh nghiệp.
4, Thực hiện tham gia vào giám sát quá trình làm việc cũng như đánh giá về năng suất làm việc của những vị trí này.
5, Thực hiện công tác bồi dưỡng cũng như đào tạo thêm về nghiệp vụ quản lý lãnh đạo cho các vị trí được nhắc đến.
6, Thiết lập hệ thống quản trị doanh nghiệp
Ban giám đốc sẽ phải thực hiện trách nhiệm xây dựng và vận hành hệ thống quản trị doanh nghiệp. Từ hệ thống này sẽ tạo ra được những khuôn khổ và các chính sách liên quan đến vận hành doanh lập.cập đến những vấn đề liên quan đến sự xác định cũng như tạo ra quy tắc, kích thích hoạt động của các phòng ban, đội nhóm. Tuy vậy những điều này cần phải dựa trên nguyên tắc chung là đảm bảo được tính công bằng cho toàn bộ các hoạt động.

Giám Đốc Quản lý Xây dựng

1, THÔNG TIN NHU CẦU CHUNG
Tổ chức quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động của Phòng Quản lý Xây dựng, bao gồm việc xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai, lãnh đạo, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình, hệ thống và nguồn lực… của Phòng.
Tổ chức triển khai, giao việc, kiểm soát và cải tiến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Xây dựng đã được quy định trong Bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
Quản lý chung lĩnh vực xây dựng của Chủ đầu tư từ giai đoạn đấu thầu tuyển chọn nhà thầu đến kết thúc xây dựng bàn giao công trình.
Lập các kế hoạch và các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của của Phó Tổng Giám đốc Xây dựng.

2, MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tổ chức quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động của Phòng Quản lý Xây dựng, bao gồm việc xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai, lãnh đạo, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình, hệ thống và nguồn lực… của Phòng:
Thiết kế cơ cấu tổ chức, đề xuất tuyển dụng và bố trí nhân lực.
Tổ chức truyền đạt cho nhân viên chức năng, nhiệm vụ của Phòng và mô tả công việc của chức danh nhân viên đang phụ trách.
Hoạch định các kế hoạch, chương trình, dự án hoạt động.
Xây dựng, trình duyệt và triển khai hệ thống mục tiêu, thước đo hiệu quả hoạt động (KPI) của Phòng và nhân viên trực thuộc.
Giao việc, phân quyền, ủy thác, hỗ trợ và hướng dẫn công việc cho nhân viên.
Quy hoạch, đào tạo, kèm cặp, huấn luyện, động viên và phát triển nhân viên.
Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.
Quản lý tài sản, hồ sơ và các nguồn lực được giao.
Xây dựng và triển khai hệ thống tài liệu quản lý thuộc phạm vi trách nhiệm của Phòng (các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc và các loại tài liệu, biểu mẫu, hồ sơ…).
Xây dựng và triển khai hệ thống kế hoạch, hệ thống báo cáo, hệ thống lưu trữ thông tin nội bộ.
Xây dựng và quản lý ngân sách họat động (năm, quý, tháng) của Phòng và các Ban quản lý dự án.
Đề xuất thành lập các ban quản lý dự án, kiểm soát, đôn đốc và hỗ trợ các ban quản lý dự án theo kế hoạch tổng thể.
Tổ chức bố trí nhân sự kiểm soát các Ban Quản lý dự án của chủ đầu tư về tuân thủ tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, môi trường.
Thiết lập cơ chế hội họp, trao đổi thông tin nội bộ…
Tổ chức triển khai, giao việc, kiểm soát và cải tiến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Xây dựng đã được quy định trong Bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

Quản lý chung lĩnh vực xây dựng của Chủ đầu tư từ giai đoạn đấu thầu tuyển chọn nhà thầu đến kết thúc xây dựng bàn giao công trình.
Lập và quản lý kế hoạch xây lắp trên cơ sở kế hoạch chung của Công ty.
Tổ chức lập và quản lý kế hoạch chi phí giai đoạn xây lắp các dự án.
Tổ chức kiểm soát hồ sơ thiết kế giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công, mời thầu.
Tổ chức, điều hành, chỉ đạo, quản lý, kiểm soát (trực tiếp hoặc thông qua Ban quản lý dự án) công tác mua sắm vật tư, thiết bị, công tác đấu thầu, công tác soạn thảo, trình ký hợp đồng, công tác thanh quyết toán hợp đồng các gói thầu xây lắp. (Đối với dự án lớn sẽ có cơ chế quản lý riêng).
Tổ chức, điều hành, chỉ đạo, quản lý, kiểm soát các dự án (trực tiếp hoặc thông qua Ban quản lý dự án) về tất cả các phương diện tiến độ, chất lượng, khối lượng, chi phí, thẩm mỹ, rủi ro, môi trường,… trong quá trình thi công xây dựng, hoàn thành bàn giao, bảo hành công trình.
Chủ trì xem xét, đánh giá (trực tiếp hoặc thông qua Ban quản lý dự án) và trình Phó Tổng Giám đốc Xây dựng phê duyệt kế hoạch/phương án tổ chức thi công, tính khả thi và tầm ảnh hưởng của biện pháp thi công của các nhà thầu.
Chủ trì tổ chức đánh giá và tham mưu phê duyệt các sửa đổi, bổ sung của công trình xây dựng/dự án.
Chủ trì (trực tiếp hoặc thông qua Ban quản lý dự án) xử lý các sự cố của công trình xây dựng/dự án.
Tổ chức kiểm tra nghiệm thu, chứng kiến thí nghiệm, kiểm nghiệm trong quá trình thi công của nhà thầu (trực tiếp hoặc thông qua Ban quản lý dự án).
Tổ chức kiểm tra (trực tiếp hoặc thông qua Ban quản lý dự án) giá trị phát sinh và đệ trình phê duyệt phát sinh trong quá trình thi công.
Tổ chức theo dõi, kiểm tra hồ sơ chất lượng, khối lượng, hồ sơ hoàn công (trực tiếp hoặc thông qua Ban quản lý dự án) trong quá trình thi công của nhà thầu.
Xây dựng và áp dụng triển khai các chính sách/qui định, thủ tục/qui trình/hướng dẫn công việc liên quan đến quản lý các nhà thầu thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị, các đơn vị tư vấn liên quan.
Phát triển công nghệ kỹ thuật xây dựng tăng hiệu quả kinh tế cho dự án.
Lập các kế hoạch và các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của của Phó Tổng Giám đốc Xây dựng.

3, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Học vấn:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng/xây dựng/kiến trúc/cơ điện.
Có chứng chỉ bồi dưỡng Giám đốc dự án.
Có chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp lĩnh vực chuyên môn/ hoặc Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng.
Kiến thức và kinh nghiệm: Có 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kiến thức và kinh nghiệm về quản lý thi công xây dựng, thị trường xây dựng, quy trình, thủ tục, pháp luật liên quan lĩnh vực xây dựng.
Kỹ năng:
Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc quản lý xây dựng.
Tổng hợp, phân tích, nhận định tốt; soạn thảo văn bản tốt.
Kỹ năng đàm phán tốt; làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
Trình bày, thuyết phục, giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt.

Tôi là Lê Tất Thiếu - là người đam mê thiết kế xây dựng, xây nhà trọn gói, xây nhà phần thô, sửa chữa nhà,... với 15 năm kinh nghiệm tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công nhà phố.

Theo dõi Lê Tất Thiếu trên mạng xã hội

https://xaydungthuanphuoc.com

Bài viết liên quan