Hotline:0933.400.988
xaydungthuanphuoc

QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế lương và thu nhập cho CNV

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THUẬN PHƯỚC

ĐC: 168 Bình Trị Đông, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

—–***—–

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành quy chế lương và thu nhập cho CNV)

– Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Cty TNHH Thuận Phước

– Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này:

1/- Quy chế tiền lương và thu nhập

2/- Quy chế phụ cấp và thưởng năng suất lao động

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023

Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các phòng, ban và toàn thể công nhân viên trong Công Ty TNHH Thiết kế xây dựng Thuận Phước căn cứ Quyết định thi hành./.

PHẦN I

NHỮNG QUY ĐỊNH  CHUNG

I./ Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho tất cả công nhân viên ( viết tắt là CNV ) đang làm việc tại Cty….

II./ Nguyên tắc phân phối:

 1. Triệt để tôn trọng chính sách của Nhà nước về lao động tiền lương, bao gồm bảng lương, thang bảng lương ban hành kèm theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định, các văn bản pháp luật quy định về các chế độ phụ cấp và việc trích BHXH, BHYT do Nhà nước quy định.
 2. Tiền lương hàng tháng của CNV được ghi vào sổ lương của Cty theo quy định
 3. Tiền lương được gắn với năng lực thực tế, trách nhiệm, năng suất chất lượng, hiệu quả công việc của đơn vị và cá nhân người lao động.
 4. Khuyến khích người lao động không ngừng nâng cao năng lực, khả năng lao động đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ của Công ty.

 

PHẦN II

THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG CHO CNV

GẮN VỚI KẾT QUẢ LAO ĐỘNG

I/. Các khoản tiền lương và phụ cấp lương cho CNV được thanh toán hàng năm của Công ty gồm:

–   Tiền lương hàng tháng quy tại hợp đồng lao động.

–   Tiền lương năng suất quý, năm.

II/. Thanh toán tiền lương hàng tháng cho CNV gắn với kết quả lao động:

Ltháng = L1 + L2 + L3 +L4

Trong đó:

Ltháng: Tiền lương nhận hàng tháng

L1:  Lương cơ bản x Số ngày công làm việc thực tế trong tháng/ 26 Công

        (Lương Cơ Bản: Là mức lương được ký tại hợp đồng lao động theo từng chức danh và công việc như sau)

L2: BHXH +BHYT + BHTN = 32%LCB (Doanh Nghiệp 21.5%, NLĐ 10.5%)

       Lưu ý: Riêng các bộ cồng nhân viên đi làm không đủ 15 ngày công 1 tháng sẽ không được công ty hỗ trợ chi trả khoản này.

L3: Tổng cộng các loại phụ cấp: trách nhiệm, cơm trưa, xăng xe, điện thoại,….

L4: Tiền lương biến động theo mức độ phức tạp của công việc và năng lực thực tế, theo kết quả thực hiện công việc được giao, hoặc thỏa thuận riêng. Được giám đốc trực tiếp đánh giá.

 

Chức Danh

 

Lương Cơ Bản  

 

BHXH + BHYT + BHTN   V2

Giám Đốc 8.000.000đ 2.560.000đ
Phó Giám Đốc 6.000.000đ 1.920.000đ
Trưởng, Phó các bộ phận 5.000.000đ 1.600.000đ
Nhân Viên 5.000.000đ 1.600.000đ

 

Chức danh Phụ Cấp Chức Vụ Phụ Cấp Cơm Trưa Phụ Cấp Xăng Xe Phụ Cấp Điện Thoại Tổng Cộng

V3

Giám Đốc 1.000.000đ 1.000.000đ 500.000đ 200.000đ 2.700.000đ
Phó Giám Đốc 500.000đ 800.000đ 300.000đ 200.000đ 1.800.000đ
Trưởng, Phó các bộ phận 600.000đ 300.000đ 100.000đ 1.000.000đ
Nhân Viên 600.000đ 200.000đ 100.000đ 1.000.000đ

 

III- Quy trình Chi Trả:

–   Thời gian: + (L1 + L2 + L3) Chi trả ngày 03-05 của tháng kế tiếp

+ L4  Chi trả vào ngày 15 của tháng kế tiếp

 

 

Ví dụ: Bạn Cúc là nhân viên tháng 01/2023 đi làm đủ 26 ngày công, và được đánh giá hiệu quả công việc, năng suất đạt 4.000.000đ thì tổng lương của bạn nguyễn văn A trong tháng sẽ là:

 

 

Họ Tên

 

 

LCB

 

Số Công

 

L1

Thực Nhận

 

L2  (BHXH< BHYT< BHTN)

 

L3

Tổng Phụ Cấp

 

L4

Năng Lực, Hiệu Quả

 

Tổng Lương

Nguyễn Văn A  

5.000.000

 

26

 

5.000.000

 

1.600.000

 

900.000

 

2.500.000

 

10.000.000

 

Ngày Trả

7.500.000đ 2.500.000 10.000.000
05/02/2023 15/02/2023  

 

III/. Quy định thực hiện một số trường hợp khác:

 • Tiền Thưởng trả cho CNV nghỉ lễ, Tết:
 • Tháng lương thứ 13 = 1 tháng lương cơ bản x Hệ số ( Hệ số được công bố vào cuối năm tài chính tùy thuộc vào KQKD), Áp dụng cho nhân viên làm ký hợp đồng chính thức từ  01 năm  trở lên.
 • Thưởng Ngày Lễ theo quy định nhà nước: Từ 300.000đ đến 500.000đ
 • Thưởng Tết Dương Lịch: Từ 300.000đ đến 500.000đ
 • Thưởng Tết Âm Lịch: Từ 500.000đ đến 1.000.000đ
 • Nghỉ Phép: được nghỉ 01 ngày phép/ 1 tháng
 • Tiền lương tăng ca, làm thêm giờ, Thỏa thuận trước
 • Tăng ca ngày bình thường x 150%
 • Tăng ca ngày chủ nhật x 200%
 • Tăng ca ngày lễ x300%

PHẦN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

–   Quy chế thanh toán tiền lương cho CNV áp dụng tại Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Thuận Phước  kể từ ngày 01/01/2023. Tất cả các quy định trước đây trái với quy chế này đều bãi bỏ.

–   Phòng tổ chức nhân sự và Phòng tài chính kế toán có trách nhiệm phổ biến quy chế này đến từng CNV trong Công ty.

–   Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh ngoài các quy định nêu trên thì Phòng tổ chức nhân sự, Phòng kế toán sẽ tập hợp các vấn đề phát sinh đó trình lên Giám đốc Công ty xem xét, quyết định./.

                                                                                 Giám đốc

 

Tôi là Lê Tất Thiếu - là người đam mê thiết kế xây dựng, xây nhà trọn gói, xây nhà phần thô, sửa chữa nhà,... với 15 năm kinh nghiệm tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công nhà phố.

Theo dõi Lê Tất Thiếu trên mạng xã hội

https://xaydungthuanphuoc.com

Bài viết liên quan