Hotline:0933.400.988
xaydungthuanphuoc

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH
 * MỤC TIÊU:

– chuyên ngành quản trị kinh doanh, hiểu biết rộng rãi và có khả năng đáp ứng công việc của mình.
– trang bị những kiến thức cần thiết về quản trị để trở thành nhà quản lý trong tương lai.

I. NỘI DUNG 

Chiến lược và chính sách kinh doanh
– Tổng quan về quản trị chiến lược
– Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài
– Hình thành và lựa chọn chiến lược: phân tích ma trận swot: điểm mạnh, điểm yếu, nguy cơ và cơ hội.
– Các loại chiến lược, thực hiện kiểm tra và đánh giá chiến lược.
– Chiến lược áp dụng cho các doanh nghiệp cụ thể

Quản trị tài chính doanh nghiệp
– Lý thuyết tiền tệ theo thời gian.
– Lượng giá chứng khoán.
– Hoạch định ngân quỹ vốn đầu tư dài hạn.
– Lập kế hoạch tài chính.

Nghệ thuật và tâm lý giao tiếp (Nghệ thuật lãnh đạo và thương lượng đàm phán trong kinh doanh)
– Khái quát về tâm lý, tìm hiểu về quá trình giao tiếp căn bản, các hành vi giao tiếp của con người.
– Tâm lý quản lý cung cấp những kiến thức kỹ năng chung nhất để làm việc giữa con người với con người trong quản lý, cũng như nhà quản lý với nhân viên.
– Giúp con người nâng cao kỹ năng ứng xử và thương lượng trong kinh doanh và quản lý,
  các kiểu thương lượng kinh điển: chiến lược thương lượng chia chiếc bánh, chiến lược thượng lượng kiểu cửa sổ, kiểu bán đảo sinai,…
– Các chiến thuật trong thương lượng: chiến thuật cây gậy và của cà rốt, chiến thuật giả vờ ngốc nghếch, chiến thuật thả tép bắt tôm,…

Luật thương mại.
– Những quy định chung về luật thương mại.
– Pháp luật về doanh nghiệp: Các loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, 
  công ty cổ phần, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vôn đầu tu nước ngoài,…
– Tổ chức lại, giải thể, phá sản.
– Hợp đồng thương mại: Khái niệm về hợp đồng thương mại, nội dung hợp đồng thương mại, thực hiện hợp đồng thương mại.
– Giải quyết tranh chấp trong thương mại, các hình thức giải quyết tranh chấp trong thương mại.
– Luật kinh doanh.

Phát triển văn hóa doanh nghiệp – xử lý xung đột
– Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp, cách thức tổ chức về văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp liên doanh và nước ngoài.
– Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
– Định hướng và hoạch định các nguồn lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
– Phát triển kỹ năng giao tiếp và hoạch định công việc, thông qua các chương trình thảo luận tại lớp và đánh giá VNDN tại các công ty Nhật Bản.
– Thực hành trở thành chuyên viên tư vấn phát triển VHDN, vì mục tiêu phát triển bền vững tại doanh nghiệp.
– Văn hóa doanh nghiệp giá trị cốt lõi quyết định sự thành bại của DN, xây dựng VHDN hôm nay nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp trong tương lai.

Quản trị Marketing
– Giới thiệu về quản trị marketing.
– Phân tích môi trường marketing.
– Phân khúc thị trường.
– Mục tiêu và định vị thị trường.
– Sản phẩm, giá, kênh phân phối, khuyến mãi và chiêu thị cổ động.

Tôi là Lê Tất Thiếu - là người đam mê thiết kế xây dựng, xây nhà trọn gói, xây nhà phần thô, sửa chữa nhà,... với 15 năm kinh nghiệm tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công nhà phố.

Theo dõi Lê Tất Thiếu trên mạng xã hội

https://xaydungthuanphuoc.com

Bài viết liên quan