Hotline:0933.400.988
xaydungthuanphuoc

Tuyển Nhân Viên Dự Toán Chi Phí Xây Dựng

Nhân Viên Dự Toán Công Trình

nhân viên dự toán

Tiếp nhận và đọc bản vẽ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ hoàn công và bản vẽ thi công, từ đó tính khối lượng chi tiết cho từng công việc để lập dự toán thanh quyết toán và lập dự toán đấu thầu.
– Căn cứ vào bản vẽ thiết kế và những yêu cầu khác của khách hàng / chủ đầu tư lập bảng tính dự toán theo yêu cầu của khách hàng và chủ đầu tư.
– Tính khối lượng để kiểm tra thanh toán lương của từng đội thi công
– Tham gia nghiệm thu công trình, làm tài liệu thanh quyết toán theo thời gian yêu cầu của ban Giám Đốc.
– Cập nhật đơn giá, định mức , các thông tư , nghị định thay đổi của nhà nước để tính dự toán cho phù hợp.
– Đi xuống công trình để nắm bắt các khối lượng công việc thực tế thi công để làm thanh quyết toán công trình
– Thường xuyên cập nhật giá vật tư của thi trường trong từng thời điểm để lập dự toán và thanh quyết toán
– Thường xuyên cập nhật các Văn bản pháp quy về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để lập dự toán thiết kế
– Vẽ bản vẽ hoàn công theo tiến độ thi công các công trình
– Tính chi phí cho từng giai đoạn của dự án

Dự Toán Công Trình: Kỹ Sư 

Kiểm tra các bản vẽ, số lượng đảm bảo tính chính xác
• Bóc tách khối lượng, lập dự toán xây dựng cơ bản, dự toán thi công công trình
• Lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thực hiện công tác thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng
• Thường xuyên cập nhật số liệu, đơn giá xây dựng hiện hành
• Yêu cầu bộ phận giám sát xác nhận, nghiệm thu các công việc
• Thực hiện thanh quyết toán công trình
• Thực hiện các công việc khác do Ban giám đốc chỉ đạo.

Tôi là Lê Tất Thiếu - là người đam mê thiết kế xây dựng, xây nhà trọn gói, xây nhà phần thô, sửa chữa nhà,... với 15 năm kinh nghiệm tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công nhà phố.

Theo dõi Lê Tất Thiếu trên mạng xã hội

https://xaydungthuanphuoc.com

Bài viết liên quan