Hotline:0933.400.988
xaydungthuanphuoc

MẪU THANH LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Ở CHUẨN – DOWWLOAD MIỄN PHÍ

MẪU THANH LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Ở CHUẨN – 2 BÊN HẾT GIẰNG BUỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2015;

– Luật xây dựng 2014;

– Hợp đồng thi công xây dựng số ……… được ký kết vào ngày ………. tháng ……… năm 2020;

– Và sự thỏa thuận trên nguyên tắc thiện chí giữa các bên.

Hôm nay, ngày …. tháng ……… năm 2020 tại Văn phòng công ty Thiết Kế Xây Dựng Thuận Phước

Chúng tôi gồm các bên như sau:

BÊN A:         Chủ Đầu Tư

Họ & Tên   : Nguyễn  VĂN A   Năm sinh:    1980      –  Giới tính:  Nam

Số CMND  : …………………………………….     Ngày cấp: …………  –  Nơi Cấp: …………………

Địa chỉ        : ………………………………………..

ĐTDĐ        : ……………………………

BÊN B:        Nhà Thầu

Đơn vị        : CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THUẬN PHƯỚC

Địa chỉ        :  168/31 Bình Trị Đông, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM.                      

Điện thoại   :  (02) 862.873.996 – 0933.400.988            – Fax: (02) 862.873.990

Tài khoản số:   19035212200017               – Tại Ngân hàng: Techcombank HCM

Đại diện      :   KTS. LÊ TẤT THIẾU                 –  Chức vụ: GIÁM ĐỐC

E-mail         :   xaydungthuanphuoc@gmail.com

Website       :   www.xaydungthuanphuoc.com

Mã số thuế  :   0313593622

Hai bên cùng thống nhất ký kết Biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình này với nội dung như sau:

1/ Thanh lý Hợp đồng thi công công trình số  3010TC  đã ký ngày …… tháng….. năm………giữa hai bên;

2/ Kể từ thời điểm lập Biên bản này, hai bên xác nhận đã hoàn tất mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Do vậy không còn trách nhiệm hay quyền lợi gì với nhau và cùng cam kết sẽ không thắc mắc, khiếu nại bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Hợp đồng số ………….

3/ Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành hai bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Tp.HCM, Ngày …. tháng ….. năm 2020                                                                  

                                                       Bên A                                                                                                  Bên B

2. MẪU THANH LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Ở CHUẨN – 2 BÊN CÒN GIẰNG BUỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2015;

– Luật xây dựng 2014;

– Hợp đồng thi công xây dựng số 3010TC được ký kết vào ngày 30 tháng 10 năm 2020;

– Và sự thỏa thuận trên nguyên tắc thiện chí giữa các bên.

Hôm nay, ngày ………. tháng ………… năm 2020 tại Văn phòng công ty Thiết Kế Xây Dựng Thuận Phước

Chúng tôi gồm các bên như sau:

BÊN A:         Chủ Đầu Tư

Họ & Tên   : Nguyễn  Văn A   Năm sinh:   1980       –  Giới tính:  Nam  

Số CMND  : …………………………………….     Ngày cấp: …………  –  Nơi Cấp: …………………

Địa chỉ        : ……………………………………………………………………………………………..

ĐTDĐ        : ……………………………

BÊN B:        Nhà Thầu

Đơn vị        : CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THUẬN PHƯỚC

Địa chỉ        :  168/31 Bình Trị Đông, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM.                      

Điện thoại   :  (02) 862.873.996 – 0933.400.988            – Fax: (02) 862.873.990

Tài khoản số:   19035212200017               – Tại Ngân hàng: Techcombank HCM

Đại diện      :   KTS. LÊ TẤT THIẾU                 –  Chức vụ: GIÁM ĐỐC

E-mail         :   xaydungthuanphuoc@gmail.com

Website       :   www.xaydungthuanphuoc.com

Mã số thuế  :   0313593622

Hai bên cùng thống nhất ký kết Biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình này với nội dung như sau:

1/ Thanh lý Hợp đồng thi công công trình số …………..  đã ký ngày …… tháng….. năm………giữa hai bên;

2/ Quyền và nghĩa vụ giữa 2 bên:

+ Bên A có nghĩa vụ ……………………………………..

+ Bên B có nghĩa vụ ……………………………………….

Kể từ thời điểm lập Biên bản này, hai bên xác nhận đã hoàn tất mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Do vậy không còn trách nhiệm hay quyền lợi gì với nhau và cùng cam kết sẽ không thắc mắc, khiếu nại bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Hợp đồng số ……………

3/ Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành hai bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Tp.HCM, Ngày ……… tháng ………. năm 2020                                                                  

                                                          Bên A                                                                                                  Bên B

Tôi là Lê Tất Thiếu - là người đam mê thiết kế xây dựng, xây nhà trọn gói, xây nhà phần thô, sửa chữa nhà,... với 15 năm kinh nghiệm tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công nhà phố.

Theo dõi Lê Tất Thiếu trên mạng xã hội

https://xaydungthuanphuoc.com

Bài viết liên quan